Košice

Jedno z najstarších stredovekých Európskych miest, po
stáročia križovatka a spojovník medzi západom, východom,
juhom a severom, prvé mesto Európe s erbovou listinou,
istý čas aj hlavné mesto Československa.

História mesta Košice

Od roku 1230

pod názvom Villa Cassa

Z tohto názvu sa vyvinulo latinské pomenovanie Cassovia, nemecké Kaschau, maďarské Kassa
a napokon aj slovenské Košice.

V roku 1342 dostali výsady slobodného kráľovského mesta. 20. storočie zmenilo Košice radikálnym spôsobom. Posledný deň roku 1918 sa stalo súčasťou Československej republiky,
v roku 1938 ho na viac ako šesť rokov zabralo Maďarsko.

V apríli 1945 sa v Košiciach zišla po prvý raz na domácej pôde československá vláda.
Od konca 2. svetovej vojny do konca 20. storočia sa počet Košičanov viac ako zdvojnásobil. Najväčším podnikom v Košiciach a jedným z najväčších podnikov na celom Slovensku sa stali Východoslovenské železiarne (dnes U. S. Steel) ktoré do Košíc pritiahli za prácou desiatky tisíc ľudí.

Košice

celé stáročia obývané európskymi kultúrami,

najmä, Slovákmi, Maďarmi, Židmi, Čechmi, Nemcami, Rómami,
sa týmito národmi a novými obyvateľmi nechali naplno ovplyvňovať,
čo sa prejavilo v architektúre, vývoji mesta, ale hlavne v osobitosti Košičanov.

Multikulturálne mesto s prekrásnym a najväčším pamiatkovým historickým centrom
na Slovensku, sa však nesnaží žiť len z minulosti, ale dobieha európsku súčasnú kultúru
a umenie, rozbieha kreatívny priemysel, čo potvrdzuje aj titul Európske hlavné mesto kultúry,
ktoré v roku 2013 získalo a niekoľko kultúrnych centier s medzinárodným významom.

Zatiaľ stále zelené mesto ležiace na rieke Hornád, s množstvom parkov,
ale aj najväčšími prímestskými lesmi v strednej Európe, mesto ležiace v kotline,
medzi niekoľkými pohoriami s obrovskými možnosťami na šport a turistiku.